مهاجم پرسپولیسی به قولش درباره هادی نوروزی عمل کرد/ عکس

Posted by

درگیری پلیس و تظاهرات کنندگان در پاریس در روز کارگر

آقای گل رقابت های لیگ یک با زدن 34 گل به وعده اش درباره هادی نوروزی عمل کرد. البته عباس زاده برای انجام این حرکت یک کارت زرد هم گرفت اما در هر حال توانست وفای به عهدش را به خوبی به نمایش بگذارد.

درگیری پلیس و تظاهرات کنندگان در پاریس در روز کارگر