۲۰۰ مرکز درمانی ترک اعتیاد در همدان فعالیت دارند

Posted by

در جنگ اقتصادی اگر یک لحظه غفلت کنیم همه چیز را از دست داده ایم

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان با اشاره به موضوع تپه پیسا و تجمع معتادین در این مکان گفت: ۲۰۰ مرکز درمانی ترک اعتیاد در همدان فعالیت دارند.

در جنگ اقتصادی اگر یک لحظه غفلت کنیم همه چیز را از دست داده ایم