دستگیری خدای دروغین

Posted by

در خانه سفیر سوئد در تهران چه خبر بود؟/پیشخوان سیاسی

تحقیقات اولیه خیلی زود از ادعاهای این فرد کذاب پرده برداشت و حاکی از آن بود که این فرد وقیحانه مدعی شده خداوند متعال است و در شکل و شمایل حضرت موسی (ع) به زمین آمده تا مشکلات در کشورهای مختلف را حل کند.

در خانه سفیر سوئد در تهران چه خبر بود؟/پیشخوان سیاسی