ستاره استقلالی فولاد مصدوم شد

Posted by

در دیدار روحانی و رئیس‌ مجلس لبنان چه گذشت؟

بعد از حضور طالب‌لو در تهران و گرفتن MRI در نهایت مشخص شد مصدومیت او پارگی عضله از ناحیه قفسه سینه است. طالب‌لو برای درمان باید فیزیوتراپی کند و تا پایان سال جاری به احتمال زیاد نمی‌تواند بازی کند.

در دیدار روحانی و رئیس‌ مجلس لبنان چه گذشت؟