نخستین همایش گیاهان دارویی استان فارس برگزار شد

Posted by

در صورت نامطلوب بودن نتیجه مذاکرات ؛ از «نفتا» بیرون می آئیم

نخستین همایش گیاهان دارویی استان فارس همزمان با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه در شیراز برگزار شد.

در صورت نامطلوب بودن نتیجه مذاکرات ؛ از «نفتا» بیرون می آئیم