انقلابی‌گری، پاسخی به نیاز امروز

Posted by

دستاوردهای برجام در دولت ترامپ !

مردم ایران در شرایطی سی و هشتمین فجر انقلاب اسلامی را گرامی می‌دارند که روند حرکت انقلاب به رغم تهدیدات و دشواری‌های پیش رو همچون روزهای آغازین پویایی خود را حفظ کرده و نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر شاخصه‌ انقلاب تحقق اهداف و آرمان‌های امام را دنبال کرده و از مسیر خود انحراف نداشته است.  اتکای حرکت مردم ایران به شاخصه‌هایی همچون اسلام ناب، نهضت عاشورا و فرهنگ انتظار در کنار تلاش برای حفظ مؤلفه‌هایی چون استقلال‌خواهی، عدالتجویی و آزادی‌خواهی و مردمی بودن، عوامل اصلی این پویایی است، اگر چه برای حفظ این شاخصه‌ها، نظام اسلامی تاکنون هزینه‌های زیادی پرداخته است و البته آسیب‌ها و چالش‌هایی را نیز به ناچار تحمل کرده و می‌کند.  این وضعیت البته با دیگر انقلاب‌های جهان قابل مقایسه نیست، چراکه اغلب انقلاب‌های مهم جهان نظیر انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه به فاصله کمی از پیروزی انقلاب دچار انحراف شدند و نتوانستند به اهداف اولیه دست یابند.

در تحلیل این وضعیت به چند نکته مهم می‌توان اشاره کرد:

1ـ اتکای انقلاب اسلامی به «اسلام ناب» که اصلی‌ترین عامل بقا و پویایی آن است، لذا روزآمدی و تعالی، بخشی انفکاک‌ناپذیر از حرکت انقلابی است. این ویژگی وقتی با مؤلفه‌هایی نظیر فرهنگ عاشورا و فرهنگ انتظار پیوند می‌خورد، هم  حرکت هدفدار می‌شود و روحیه ایثار و ازخودگذشتگی و آرمانخواهی سبب قوام حرکت انقلاب و ایستادگی در مقابل فشارها و تهدیدها خواهد بود.

2 ـ الگوهای متعالی عاملی دیگر در پویایی و امکان‌پذیری تحقق آرمان‌های انقلاب است، یعنی آنگاه که حرکت انقلاب تحقق حکومت علوی را الگوی خود می‌داند که عدالتخواهی و ساده‌‌زیستی مولی علی (ع)، چراغ راه پیروان اوست یا آنگاه که مبتنی بر نهضت عاشورایی، ایثار و از خودگذشتگی یاران حسین (ع)، الگوی عملی در ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و جور ظالمان است، بنابراین حرکت انقلابی سلطه‌ای را نمی‌پذیرد و به همین دلیل است که اکنون بقا و استمرار این روحیات در ماه‌های اخیر، جنگ‌های مستقیم و نیابتی دشمنان را به شکست کشانده است.

3 ـ فرهنگ انتظار، هدف نهایی انقلاب را تا تشکیل امت واحد جهانی روشن کرده است (ان هذه امتکم‌‌ ‌امه‌ واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه تا نجات ملل محروم و تحت ستم انتظاری است که برای نظام اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است، بر این اساس تا رسیدن به آن هدف، حرکت انقلابی توقف و ایستایی را برنمی‌تابد، این همان توقعی است که از یک انقلابی می‌رود، انقلابی اندیشیدن، انقلابی عمل کردن و انقلابی ماندن.

4 ـ روند روبه‌ رشد چالش‌ها و تهدیدهای پیش رو، استمرار سه‌گانه انقلابیگری را الزامی می‌نماید، انقلاب اسلامی ایران در طول عمر با برکت خود هیچ گاه از توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان فارغ نبوده است، یعنی از آغازین روزهای شکل‌گیری، توطئه‌های امنیتی و نظامی تمامیت انقلاب را هدف گرفت، اما به رغم 38 سال استمرار آن، انقلاب از مسیر خود منحرف نشد، پس از آن دشمن مقابله با انقلاب را به عوامل داخلی سپرد. انقلابیون فرسوده‌ای که وظیفه نفی انقلاب را در داخل بر عهده گرفتند، سال‌های پایانی دهه 70 روندها در داخل تا به آنجا رسیده بود که امام (ره) را به موزه تاریخ سپرده، دوران ختم انقلاب را اعلام و نهضت انتظار و ولایت فقیه و حقانیت نهضت عاشورا را منکر شدند، اما این الگو نیز به نتیجه نرسید و حرکت انقلابی بر آن فایق آمد.

5 ـ در گام سوم اما مأموریت عوامل داخلی بر تحریف و استحاله حرکت انقلاب متکی بر نفوذ و جنگ نرم دشمن شکل متفاوتی گرفت، در این  الگو دیگر با تفکر انقلابی مقابله مستقیم نمی‌شود، بلکه مبتنی بر مدل تغییر محاسبات، ادامه حرکت انقلابی هزینه‌ساز، امکان‌ناپذیر و افراطی معرفی می‌شود و در مقابل در برابر شاخصه‌های انقلابیگری، معادل‌هایی معرفی می‌شود که با توجیه عملگرایانه اوج حرکت آرمانخواهی و ارزش محوری را هدف می‌گیرد.

6 ـ آنچه در این عرصه دشمن را امیدوار می‌کند علاوه بر تغییر نسلی و ظرفیتی که شبکه‌های مجازی برایش ایجاد کرده، تأثیر آسیب‌ها و چالش‌ها و رشد برخی از ناهنجاری‌هاست که البته عملکرد ضعیف مدیران و عدم باور و عمل آنها به شاخصه‌های انقلابی به آن دامن می‌زند، به گونه‌ای که بعضاً آثار آن در تضعیف انقلابیگری و تردید در مردم کمتر از تهدیدات و چالش‌های دشمنان نیست که در این زمینه می‌توان به رشد مفاسد اقتصادی و برخی ناهنجاری‌های اجتماعی هم اشاره کرد.

اما راه مقابله با این روند، استمرار حرکت در راه انقلاب است. مقام معظم رهبری سال گذشته در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی (19/11/1394)، راه مقابله با این راهبرد دشمنان را  احیاء انقلاب در ذهن‌ها، حراست از جهت‌گیری انقلابی درعمل، در بیان و رفتار و در تصمیم‌گیری‌ها و در مقررات و قوانین می‌دانند و در تابستان سال جاری در جمع خانواده‌ شهدای هفتم تیر (5/4/95) یادآور می‌شوند که «اگر می‌خواهیم مشکلات این کشور حل شود، اگر می‌خواهیم این کشور عزت پیدا کند، رفاه پیدا کند، کشوری بشود که از لحاظ پیشرفت‌های مادی، معنوی و اخلاقی و فرهنگی الگو بشود، باید راه انقلاب را ادامه بدهیم، انقلاب، راه علاج منحصر این کشور بوده و هست و در آینده هم خواهد بود.» چراکه تجربه به ما می‌گوید «ما هر جا به انقلاب تکیه کردیم، به روحیه انقلابی تکیه کردیم، پیش رفتیم، هر جا از ارزش‌ها کوتاه آمدیم، انقلاب را ندیده گرفتیم، از این گوشه‌‌اش زدیم، از آن گوشه‌اش زدیم، تأویل و توجیه کردیم، برای خوشایند عوامل استکبار که دشمن اصلی اسلام و دشمنان اصلی این نظامند، مدام حرف را جویدیم، حرف را خوردیم، عقب ماندیم، قصه این جوری است. راه پیشرفت ایران اسلامی، احیای روحیه انقلابی و احیای روحیه مجاهدت است.»

دستاوردهای برجام در دولت ترامپ !