اخراج از آمریکا دلیل خودکشی مرد مکزیکی

Posted by

دستور مهاجرتی ترامپ یک دستور اجرایی کاملا عجولانه و سریع بود

یک مرد مکزیکی دقایقی پس از آنکه از آمریکا اخراج شد، خودکشی کرد. خودکشی والنسیا در پی بخشنامه جدید ترامپ برای سرعت بخشیدن به اخراج مهاجران فاقد مدرک از آمریکا رخ داد.

دستور مهاجرتی ترامپ یک دستور اجرایی کاملا عجولانه و سریع بود