چرا خانواده تلگرامی یک خانواده منزوی است؟

Posted by

دستپخت خطرناک عارف!/پیشخوان سیاسی

مادر و پدرم معتاد تلگرام و اینستاگرام است. با فامیل یک گروه تلگرامی دارند که شب و روز با هم در آنجا چت می‌کنند. وقت گذرانی در شبکه‌های اجتماعی آنقدر وسوسه انگیز شده که شاید حتی فرصتی در نیمه‌های شب هم پیدا نشود که پای درد دل فرزندان خود بنشینند.

دستپخت خطرناک عارف!/پیشخوان سیاسی