«ویلایی‌ها» پتانسیل لازم برای فروش را دارد

Posted by

دستگاه قضایی به وظیفه خود در قبال تخلفات عمل نماید

علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران گفت: فیلم «ویلایی‌ها» اثر خوبی است که در صورت موافقت شورای صنفی نمایش مشکلی با ادامه نمایش آن ندارم.

دستگاه قضایی به وظیفه خود در قبال تخلفات عمل نماید