وزیر ارشاد با آیت‌الله جوادی آملی دیدار کرد

Posted by

دستگیری تعدادی از مدیران شبکه‌های اجتماعی مدلینگ و مبتذل

وزیر ارشاد لحظاتی
پیش
با آیت‌الله جوادی آملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

دستگیری تعدادی از مدیران شبکه‌های اجتماعی مدلینگ و مبتذل