«دو کلمۀ فاجعه‌بار» که ترامپ و نتانیاهو نباید بر زبان بیاورند!

Posted by

دستگیری خدای دروغین

روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت نشست کابینه اسرائیل که برای هماهنگی دیدار نتانیاهو با رئیس جمهور آمریکا تشکیل شده بود به جدلی سیاسی درباره سیاست اسرائیل در موضوع فلسطین تبدیل شد.

دستگیری خدای دروغین