بانک مرکزی:پرداخت وام با یارانه انتخاباتی نبود

Posted by

دست رد تراکتورسازی به سینه پرسپولیس

بانک مرکزی با تأکید براینکه طرح پرداخت وام با یارانه انتخاباتی و کپی از طرح نامزدهای ریاست جمهوری نیست اعلام کرد: عدم اطلاع برخی بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی به هیچ وجه پذیرفتنی و موجه نیست.

دست رد تراکتورسازی به سینه پرسپولیس