اگر ایران در توافق هسته ای فریبکاری کند مچش را می گیریم!

Posted by

دست رد هافبک ملی پوش آرژانتینی به چینی ها

گری سیمور اعلام کرد اگر ایران به صورت قابل توجهی در توافق هسته ای فریب‌کاری کند به احتمال زیاد، ایران را گیر خواهیم انداخت.

دست رد هافبک ملی پوش آرژانتینی به چینی ها