رئیس ستاد انتخابات یک حزب اصلاح طلب مشخص شد

Posted by

دست رد کمیته انضباطی به سینه رحمتی

کمال مرادی عضو هیات اجرایی حاما بوده که طی حکمی از سوی احمد حکیمی پور به ریاست ستاد انتخابات این حزب انتخاب شد.

دست رد کمیته انضباطی به سینه رحمتی