ابراهیم‌زاده: بازی با العین سخت است ولی ذوب آهن آب دیده است

Posted by

دشمن جرات نگاه خصمانه به ایران اسلامی را ندارد

منصور ابراهیم زاده معتقد است که تیمش برابر ملوان بندرانزلی مستحق پیروزی بوده است. وی ادامه داد: بازی ما و ملوان جوانمردانه بود و جدا از مسائل فنی و گردن کلفتی‌شان است خوب کار کردند. این حق ما بود که پیروز میدان باشیم.

دشمن جرات نگاه خصمانه به ایران اسلامی را ندارد