عطار باید پاسخگوی اظهاراتش باشد

Posted by

دلایلی برای خوردن شیر و عسل

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: سرمربی تیم صالحین ورامین روز دوشنبه در کمیته انضباطی حاضر خواهد شد و درباره اظهاراتش توضیح می دهد. رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال درخصوص نحوه برگزاری فینال گفت: دیدار فینال به صورت 2 از 3 برگزار خواهد شد.

دلایلی برای خوردن شیر و عسل