آنچه آیت‌الله‌هاشمی را از دیگران‌متمایز‌می‌کرد

Posted by

دمنوش‌هایی مؤثر برای مقابله با اضطراب

سیدمهدی طباطبایی – استاد اخلاق و عضو جامعه روحانیت مبارز – در روزنامه «اعتماد» نوشته است: جمعیت کثیری که در روز تشییع آیت‌الله هاشمی حضور یافتند، نشان از قدرشناسی مردم دارد. با وجود این کسانی بودند که به دلیل موانع و برخی مقتضیات نتوانستند در تشییع پیکر ایشان حضور پیدا کنند. اگر امکانات و شرایط حضور مردم در مراسم آیت‌الله باز‌تر و بهتر بود، جمعیتی بیشتر و گسترده را شاهد بودیم.مردم دلسوز، آگاه و فهیمی که برای تشییع پیکر آقای هاشمی به صحنه آمدند، پیامی داشتند و آن اینکه همواره قدرشناس خادمان عاقل خود هستند. اگر مسوولی خیرخواه مردم باشد و با نیت پاک به مردم خدمت کند، چنین پاسخی از مردم خواهد گرفت. امید است که از این پس افرادی که در عرصه سیاست فعالیت می‌کنند، گامی موثر با نیتی خالص برای توسعه کشور بردارند. آیت‌الله هاشمی مردی بی‌نظیر در زمان خود بود که خدمات و دلسوزی‌اش به حد اعلا بود و چشمداشتی جز به عنایات خداوند و توجه مردم نداشت. اخلاص، خدمتگزاری و پشتکار این مرد بزرگ به گونه‌ای بود که امروز باید با تأسف گفت که ملت پشتوانه‌ای قوی را از دست داده است. غم و اندوه مردم و شعارهایشان در روز تشییع پیکر این مرحوم نشان از این داشت که مردم دلسوز هستند و مسئولان دلسوز را نیز دوست دارند و اهداف و نیت‌های پاک ایشان را پیگیری کرده و در انتخابات آتی آنچه مطلوب آقای هاشمی بود، به صندوق‌ها خواهند ریخت.آیت‌الله هاشمی شخصیتی بزرگ بود و عقاید و گفته‌هایش پس از مرگش در رأی مردم آشکار خواهد شد. از این نظر آقای هاشمی پس از مرگ نیز همچنان در سیاست ایران اثرگذار خواهد بود. آقای هاشمی به تمام معنا آیت‌الله، فقیه و عادل بود. اگر این عناوین و توصیفات برای ایشان به زبان نیاید نیز چیزی از شخصیت ایشان کم نمی‌شود و آنهایی که این عناوین را در مورد این مرد سیاست به کار ببرند، چیزی به ایشان نمی‌افزایند. آنچه ارزش واقعی است در عمل و در دل‌های مردم پدید می‌آید. آنانی که شخصیت آقای هاشمی را نقد می‌کردند یا به ایشان توهین می‌کردند، امروز اگر لب به تعریف و تمجید ایشان بگشایند برای مردم قابل قبول نیست زیرا راه و افکارشان را پیش از این با نقد و توهین نشان داده‌اند. کسانی که به آقای هاشمی نزدیک بودند می‌دانند که چه غمی از نقادین و توهین‌کنندگان به خود داشت اما برای رضای خدا گذشت می‌کرد. امروز این آقایان ممکن است مطابق با نرخ روز و به این خاطر که مردم هاشمی را دوست دارند، از خوبی‌های هاشمی بگویند برای اینکه خودشان را نشان دهند و توشه‌ای از این سفره بگیرند اما مردم به خوبی می‌دانند که نقادین نادان یا مغرض در زمان حیات هاشمی شخصیت او را درک نکردند.آیت‌الله هاشمی از اول تا آخر یک رویه داشت و هیچگاه تغییر نکرد. لیکن او مقتضیات زمان را درک می‌کرد. دلسوزی‌های موردی و کلی هاشمی برای مردم و نظام مهم‌ترین ویژگی هاشمی در زمان حیاتش بود و وقت‌شناسی و درک زمان، او را از دیگر شخصیت‌های کشور متمایز می‌کرد. او مردی بی‌نظیر بود که در زمان خود و به وقت خود در آنچه خیر مردم بود با تمام وجود عمل می‌کرد.

دمنوش‌هایی مؤثر برای مقابله با اضطراب