۲۱ محصول کشاورزی و غذایی که قطر وارد می‌کند + نمودار

Posted by

دنباله روی آشکار مصر از عربستان

جزئیات ۲۱ محصول کشاورزی و غذایی که قطر در سال ۲۰۱۶ میلادی وارد کرده و اکنون ایران با توجه به تنش ایجاد شده بین این کشور و کشورهای عربی می تواند بازار آنها را در اختیار بگیرد، منتشر شد.

دنباله روی آشکار مصر از عربستان