فيفا دربارۀ برگزاري جام جهاني در قطر نظر داد

Posted by

دوحه: ایران و روسیه پیشنهاد صادرات به قطر دادند

به گزارش العالم، جاني اينفانيتو با بيان اينکه در اين زمينه نگران نيست، گفت اوضاع سياسي جاري در کشورهاي عرب حوزه خليج فارس را دنبال مي کند.

وي افزود: ما با بحران ديپلماتيک مواجهيم اما من مطمئنم وضع منطقه به روال طبيعي اش بازخواهد گشت. فيفا تحولات اوضاع را زير نظر دارد و ما به طور منظم با مقام هاي عالي قطر در ارتباط هستيم.

اينفانيتو همچنين گفت که نقش اساسي فيفا، توجه به فوتبال است و به مسائل سياسي اهتمام نمي ورزد.

دوحه: ایران و روسیه پیشنهاد صادرات به قطر دادند