هوای کشور گرم‌تر خواهد شد

Posted by

دورهمی تا پایان سال در شبکه نسیم تولید و پخش خواهد شد

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور از افزایش دمای اکثر نقاط کشور طی روزهای آتی خبرداد و گفت: تا پایان هفته جوی نسبتاً آرام در کشور حکمفرما خواهد بود و شاهد گرم‌تر شدن هوا در غالب نقاط هستیم.

دورهمی تا پایان سال در شبکه نسیم تولید و پخش خواهد شد