درگیری پلیس و تظاهرات کنندگان در پاریس در روز کارگر

Posted by

دولت اگر کشور را به حال خودش بگذارد وضعیت بهتر می‌شود

تظاهرات روز کارگر در پاریس، پایتخت فرانسه به خشونت کشیده شد و بر اثر آن دو نیروی پلیس زخمی شدند.

دولت اگر کشور را به حال خودش بگذارد وضعیت بهتر می‌شود