فرزند “حسنی مبارک” رویای ریاست جمهوری دارد!

Posted by

دولت هر چه سریع‌تر، سرانه مدارس را پرداخت کند

روزنامه صهیونیستی “یدیعوت آحارنوت” با انتشار گزارشی از تدارک فرزندان حسنی مبارک، رییس جمهور مخلوع مصر، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 خبر داد.

دولت هر چه سریع‌تر، سرانه مدارس را پرداخت کند