جایگاه تسبیحات حضرت زهرا (س)

Posted by

دومین اسکار برای ایران/ قرائت نامه فرهادی توسط انوشه انصاری

بندگان مخلص خداوند و کسانی که در نزد پروردگار جایگاه ویژه ای دارند، همواره اهل ذکر و یاد خدا هستند.

دومین اسکار برای ایران/ قرائت نامه فرهادی توسط انوشه انصاری