ستاره کلمبیایی رئال رفتنی شد

Posted by

دومین اقتصاد بزرگ جهان در سراشیبی

باشگاه رئال مادرید نیز به دنبال جایگزینی بزرگ‌تر از خامس است و البته به خرید اشتباه خود نیز اذعان دارد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان در سراشیبی