بهترین خبربرای استقلال بعد ازشوک کاوه

Posted by

دومین دور از گفتگوهای سیاسی ایران و سوئیس

مسئولان باشگاه استقلال طوری به حضور کاوه رضایی در استقلال واکنش نشان دادند که مشخص بود با شوک بزرگی از این انتقال روبرو شدند.

دومین دور از گفتگوهای سیاسی ایران و سوئیس