ترامپ می تواند پوتین را از ایران دور کند؟

Posted by

دوپینگ 6 وزنه بردار المپیکی تائید شد

منابع خبری مدعی شده‌اند دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا همزمان با برنامه‌ریزی برای تعامل با روسیه در حال ارزیابی این موضوع است که آیا می‌تواند مسکو را به دور کردن از ایران متقاعد کند یا خیر.

دوپینگ 6 وزنه بردار المپیکی تائید شد