خورشیدی قاچاق خاک کشاورزی را تکذیب کرد

Posted by

دو ستاره سپاهان سرخابی می شوند؟

قاچاق خاک کشور، از موضوعاتی است که تا به حال به صورت صریح و روشن از سوی مسئولان کشور به آن پرداخته نشده است و طی این سال‌ها به صورت ضمنی و در حاشیه، در مورد آن بحث شده است.

دو ستاره سپاهان سرخابی می شوند؟