جراحی تیروئید بدون هیچگونه برشی در گردن

Posted by

دپارتمان داوری: پنالتی های پرسپولیس گرفته نشد

در روشی که توسط سید ضیاءالدین راثی هاشمی، فوق تخصص جراحی توراکس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) برای اولین بار در ایران انجام شده است، عمل جراحی تیروئید بدون نیاز به برش گردن و تنها با تعبیه سه سوراخ در ناحیه زیر بغل و به روش آندوسکوپی انجام می‌شود.

دپارتمان داوری: پنالتی های پرسپولیس گرفته نشد