اسناد استفاده ناصواب حسین فریدون از موقعیت و جایگاهش وجود دارد

Posted by

دیابت می تواند علائم سرطان باشد!

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: اسنادی مبنی بر سواستفاده برادر رئیس جمهور از موقعیت و جایگاهش وجود دارد که نمایندگان در صورت لزوم این اسناد را به قوه قضاییه ارائه خواهند کرد.

دیابت می تواند علائم سرطان باشد!