۱۰۰ هزار تومان جریمه برای عدم رعایت حمل بار برای خودروها

Posted by

دیدار «اردوغان» و «بارزانی» بدون حضور خبرنگاران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: خودروهایی که مقررات حمل بار را رعایت نکنند برایشان جریمه ۱۰۰ هزار تومانی منظور خواهد شد. وی افزود: در کنار این جریمه برای وسایل نقلیه شخصی 5 نمره منفی و برای خودروهای عمومی ها 8 نمره منفی لحاظ خواهد شد.

دیدار «اردوغان» و «بارزانی» بدون حضور خبرنگاران