امیرعبداللهیان: اکنون باید گفت سوریه در جنگ پیروز شده است

Posted by

دیدار امیرعباللهیان با نماینده ی رهبری در سوریه

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل تاکید کرد: مذاکرات آستانه مبنای مناسبی برای پیشبرد هر گونه راه حل سیاسی است.

دیدار امیرعباللهیان با نماینده ی رهبری در سوریه