بکارگیری زنان بیکار شده پلاسکو در مراکز کوثر

Posted by

دیگر حتی روزنامه های حامی دولت این ادعا را باور نمی کنند!

فهمیه فیروزفر، رئیس ستاد توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در خصوص اشتغال بانوان بیکار شده ساختمان پلاسکو هم گفت: این بانوان حتی اگر دختران جوانی هم داشته باشند که مایل به اشتغال در مراکز کوثر شهرداری باشند، این امکان برایشان ایجاد می‌شود.

دیگر حتی روزنامه های حامی دولت این ادعا را باور نمی کنند!