انفجار عظیم در کرکوک

Posted by

دی میستورا: جنگ در سوریه برنده نظامی ندارد

انفجار یک بمب کنارجاده ای در استان کرکوک عراق، 16 کشته و زخمی بر جای گذاشت.

دی میستورا: جنگ در سوریه برنده نظامی ندارد