شهدا و مجروحان عملیات تروریستی مجلس به بیمارستان‌ها منتقل شدند

Posted by

ذوالنوری: حادثه تروریستی امروز نتوانست خللی در کار مجلس ایجاد کند

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه کار انتقال شهدا و مجروحان عملیات تروریستی مجلس به بیمارستان‌ها در حال انجام است و اسامی شهدا بعد از شناسایی منتشر می‌شود، گفت: اقدامات تروریست‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند.

ذوالنوری: حادثه تروریستی امروز نتوانست خللی در کار مجلس ایجاد کند