تمام دولت‌های آمریکا در مورد ایران سروته یه کرباس‌اند!

Posted by

ذوب آهن 0 – 2 استقلال/پنجمین برد پرگل شاگردان منصوریان در نصف جهان

باوجود تمام لفاضی‌هایی که ترامپ در مورد بدبودن برجام می‌کرد، ولی اکنون تصمیم گرفته است کاری به کار آن نداشته باشد. گروه ترامپ آموخته است که نه رژیم صهیونیستی و نه عربستان سعودی از این قرارداد بدشان نمی‌آید و نمی‌خواهند خراب شود.

ذوب آهن 0 – 2 استقلال/پنجمین برد پرگل شاگردان منصوریان در نصف جهان