قیمت خودروهای کوپه در بازار

Posted by

رئیسی: انتظار این حجم از تخریب از طرف آقای روحانی را نداشتم/ جمع شدن بخش عظیمی از نیروهای دلسوز انقلاب برکت این انتخابات بود/ دولت وادار شد صدای مردم را بشنود

برای خرید خودرو ب ام و i630 کوپه مدل 2005 با کارکرد 150 هزار کیلومتر به سرمایه 155 میلیون تومانی نیاز است.
به گزارش میزان نرخ خرید انواع خودرو کوپه دست دوم در بازار به شرح جدول زیر است:

رئیسی: انتظار این حجم از تخریب از طرف آقای روحانی را نداشتم/ جمع شدن بخش عظیمی از نیروهای دلسوز انقلاب برکت این انتخابات بود/ دولت وادار شد صدای مردم را بشنود