هوای سالم و پاک در ۲۳ استان کشور

Posted by

رئیس ستاد مشترک آمریکا: ایران تهدید جدی علیه متحدان نزدیک آمریکا است

طبق آخرین شاخص‌های دستگاه‌های سنجش کیفیت هوای مرکز کنترل و پایش محیط زیست، مشهد و اهواز طی ساعت‌های گذشته آلوده‌ترین کیفیت هوا را در میان مراکز استانها داشته و مردم این مناطق در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

رئیس ستاد مشترک آمریکا: ایران تهدید جدی علیه متحدان نزدیک آمریکا است