چه تعداد سفر در تابستان انجام شد؟

Posted by

راجر فدرر قهرمان اوپن استرالیا شد

به گزارش ایرنا، براساس طرح آمارگیران از گردش ملی که از سوی مرکز آمار ایران انجام شده است، فصل تابستان سال 1393حدود 54 درصد خانوارهای کشور که معادل12میلیون و 452هزار و 648 خانوارند، حداقل یک سفر داشته‌ که نسبت به تابستان 1392 به میزان 2.84 درصد افزایش داشته است.تعداد سفرهای داخلی در فصل تابستان 65 میلیون و 549 هزار و 693 سفر بوده است. 57 درصد از سفرهای داخلی در فصل تابستان با اقامت شبانه و 43 درصد بدون اقامت شبانه بوده است. بیشترین سفرهای با اقامت شبانه فصل تابستان در سال 1393 با هدف دیدار دوستان و بستگان (57 درصد) و سپس با اهداف گردش و تفریح (22 درصد) و زیارت (13درصد) انجام شده است. سفر با اهداف گفته شده در مجموع 92 درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود هشت درصد از سفرها در فصل تابستان با اهدافی نظیر درمان، آموزش، خرید و کسب و کار انجام شده است.همچنین 34 درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح، 26 درصد با هدف دیدار دوستان و بستگان، 17 درصد با هدف درمان و 9 درصد با هدف زیارت در تابستان 1393 انجام شده است. 15 درصد سفرهای بدون اقامت شبانه، با اهدافی نظیر آموزش، خرید و کسب و کار بوده است. اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل تابستان سال 1393، خانه بستگان و آشنایان با 68 درصد، ویلا و آپارتمان اجاره‌ای با 10 درصد و ویلا و آپارتمان شخصی با هشت درصد، اقامتگاه عمومی و چادر و کمپ شخصی هر یک با پنج درصد، اقامتگاه سازمانی با سه درصد و سایر اقامتگاه ها با 2 درصد بوده است.استان های خراسان رضوی، مازندران، تهران، گیلان، فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان، اردبیل، کرمان و آذربایجان شرقی مقصد بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل تابستان 1393 بوده‌اند. همچنین استان های گیلان، فارس، قزوین، مازندران، کرمان، گلستان، اصفهان، اردبیل، ایلام و خراسان رضوی مقصد بیشترین سفرهای بدون اقامت شبانه بوده‌اند.شهرستان های مهم گردشگرپذیر کشور در تابستان سال 1393 شامل مشهد، تهران، رشت، شیراز، قزوین، اصفهان، قم، ساری، کرمان و بندرانزلی بوده است که دارای بیشترین تعداد سفر بوده‌اند. توجه به این نکته ضروری است که الگوی گردشگری از لحاظ نوع سفر، در این شهرستان‌ها با هم متفاوت است. عمده سفر‌ها در شهرستان‌های مشهد، تهران، شیراز، اصفهان، قم و ساری از نوع سفرهای با اقامت شبانه و عمده سفرها در شهرستان‌های رشت، قزوین، کرمان و بندرانزلی از نوع سفرهای بدون اقامت شبانه بوده است.یادآور می شود، نتایج تفصیلی طرح مذکور در قالب نشریه در دست چاپ و انتشار است، کاربران می‌توانند از طریق سایت مرکز آمارایران به آدرس www.amar.org.ir و یا از طریق واحد اطلاع رسانی مرکز آمار ایران به آن دسترسی داشته باشند.

راجر فدرر قهرمان اوپن استرالیا شد