زنی که به خاطر رانندگی در خیابان‌های عربستان دستگیر شد

Posted by

رامین رضاییان قصد دارد برای انتخاب تیم جدید با کی‌روش مشورت کند

منال الشریف بابت رانندگی در خیابان‌های عربستان سعودی بهای سنگینی پرداخت.

رامین رضاییان قصد دارد برای انتخاب تیم جدید با کی‌روش مشورت کند