حمایت موتلفه از ساز و کار جبهه مردمی نیروهای انقلاب

Posted by

راهکار قلعه نویی برای جلوگیری از محرومیت تراکتوری ها

حبیبی گفت: از حرکت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و سازوکار آن حمایت می کنیم.

راهکار قلعه نویی برای جلوگیری از محرومیت تراکتوری ها