کریم باقری: بازیکنان پرسپولیس باغیرت هستند و قهرمان هم شده‌اند

Posted by

راهکار پاپ برای حل اختلاف آمریکا و کره‌شمالی

کریم باقری بعد از بازی با ذوب‌آهن در جمع خبرنگاران گفت: «حرکت تماشاگران درست نبود که از بازیکنان انتقاد کردند. این مسأله مربوط به بازیکن و باشگاه است. صحبت تماشاگران زیاد جالب نبود، بازیکنان پرسپولیس باغیرت هستند و قهرمان هم شده‌اند. برخی مسائل را خود بازیکن و باشگاه حل کند بهتر است.»

راهکار پاپ برای حل اختلاف آمریکا و کره‌شمالی