بعد از سیب زمینی ها نوبت به پرتقال رسید

Posted by

راه‌آهن همدان اوایل سال۹۶ افتتاح می‌شود

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: این پرتقال‌ها را دولت خریداری کرده و چون مصرفی نداشت، آن را به رودخانه ریختند.

راه‌آهن همدان اوایل سال۹۶ افتتاح می‌شود