بهانه برای جاسوسی شوراهای محلی انگلیس از شهروندان

Posted by

رایزنی با ایران درباره مذاکرات آستانه

شوراهای محلی انگلیس به بهانه مبارزه با تروریسم، در طول پنج سال گذشته علیه هزاران نفر از شهروندان این کشور جاسوسی کرده‌اند. آنها مدارک و شواهد خود را از طریق جاسازی ابزار شنود، نصب دوربین و استفاده از کارآگاهان خصوصی جمع آوری می کنند.

رایزنی با ایران درباره مذاکرات آستانه