قانون رسیدگی به سنوات ۱۰ سال گذشته اصناف لغو شد

Posted by

رحمتی مربی دروازه بان های استقلال می شود؟

یکی از چالش های اصلی که فعالان بخش خصوصی طی سالهای گذشته با آن مواجه بودند بازرسی دفاتر ۱۰ سال گذشته آنها توسط سازمان تامین اجتماعی بود. با توجه به اینکه در قانون، موضوع بازرسی ۶ ماه قید شده است این بازرسی ۱۰ ساله باعث ایجاد سردرگمی و مشکلات جدی برای واحدهای صنفی شده بود.

رحمتی مربی دروازه بان های استقلال می شود؟