دعوت از 7 کشتی گیر دیگر به اردوی تیم ملی

Posted by

رسوایی جدید در هتل‌های ترامپ

یدالله محبی از کرمانشاه، احمد بذری، نادر حاچ‌آقانیا و امید حسن‌تبار از مازندران، محمد نامجومطلق از گیلان، اصغر جبلی از گلستان و الیاس بختیاری از البرز به تمرینات تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند.

رسوایی جدید در هتل‌های ترامپ