تکلیف جایگزینی آیت الله هاشمی در دانشگاه آزاد چه می شود؟

Posted by

رفتار دو گانه منصوریان با دروازه بان استقلال

محمد مهدی زاهدی گفت: در صورت فوت یا استعفا یکی از اعضاء، هیئت موسس دانشگاه آزاد باید در اولین جلسه نفر جایگزین را انتخاب و به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی کنند.

رفتار دو گانه منصوریان با دروازه بان استقلال