تهران آخرین تعهدات برجامی خود را اجرا کرده است

Posted by

رفع نشدن تحریم‌ها به معنای باخت ما در برجام است

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد تهران با اجرای آخرین تعهد خود، زیرساخت‌ها و سانتریفیوژهای اضافی فردو را جمع‌آوری کرده است.

رفع نشدن تحریم‌ها به معنای باخت ما در برجام است