امیر قطر نام “اردوغان” را بر اسب خود گذاشت!

Posted by

رقابت منصوریان با علی دایی بر سر مجلل ترین رستوران تهران

امیر قطر برای اسب جدید خود که آن را در سال ۲۰۱۵ به قیمت چهار میلیون لیره ترکیه‌ای خرید، نام “اردوغان” را انتخاب کرده است.

رقابت منصوریان با علی دایی بر سر مجلل ترین رستوران تهران