شکاف در میان مقام‎های آمریکایی بر سر تحریم‎های ایران

Posted by

رنگ ماشین شما چه چیزی درباره شخصیت شما می گوید ؟

پایگاه خبری «واشنگتن پست» در گزارشی ضمن اشاره به اقدام اخیر سنا مبنی بر افزودن تحریم‌های روسیه به طرح تحریمی ایران نوشت که این اقدام نشانه این است که سنا و کنگره در برابر اقدامات ترامپ عکس‌العمل نشان داده و آنها را به دقت زیر نظر دارند.

رنگ ماشین شما چه چیزی درباره شخصیت شما می گوید ؟