ادامه همکاری‌ روسیه با آمریکا برای نابودی تروریسم در سوریه

Posted by

رهگیری سه هواپیمای روسیه توسط جنگنده‌های ناتو

معاون وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی اعلام کرد: در حال حاضر وقفه ای در روابط مسکو- واشنگتن اتفاق افتاده؛ اما امیدوارم که در آینده همکاریمان با هدف نابودی تهدید تروریستی در سوریه ادامه یابد.

رهگیری سه هواپیمای روسیه توسط جنگنده‌های ناتو